املاک در بازرگان

فروش ملک

In zamin dar mogeiyat khub baraye sarmaye gozari mibashad

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۴,۰۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | هادی صادقی

زمین با سند مشاعی بر قطعه، در بازرگان

زمینی به مساحت تقریبی 155 مشاع که طبق نقشه هادی جدیدا جزو محدوده شهر شده و سند مشاعی آن اخذ شده است و بر خیابان می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | حسین بشیری

زمین مسکونی به متراژ232بفروش میرسدزیرقیمت بازار در

شهربلزرگان خ رضوان قیمت 120میلیون

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | مشکی